centrale opening KBW 5 okt

Tijdens de Kinderboekenweek staat vanzelfsprekend het 'lezen' centraal. Het lezen heeft op de Dreske bijzondere aandacht. Op dit moment zijn er nieuwe inzichten over het leren lezen. Niet alleen woordkennis, spelling en technisch lezen is van belang, maar vooral veel lezen is erg leerzaam. Iedere dag wordt er in alle groepen een half uur gelezen. In de onderbouw voorlezen (essentieel om taalbegrip te verwerven en inzicht te krijgen in de wereld om ons heen) en/of twee keer een kwartierje achter elkaar lezen. Deze aanpak bevordert het lezen. Rijke tekst worden aangeboden en interactife worden er instructie en opdrachten toegevoegd. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen zelf boeken uitzoeken over onderwerpen, die hun belangstelling hebben, ook wanneer het niveau hoger ligt.

Met lezen stimuleren we de persoonlijke groei van kinderen zoals: Empathie, omgaan met gevoelens en andere meningen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, reflecteren, zelfbewust zijn en ga zo maar door. We gunnen iedereen een leven lang lezen. 

We maken er een gezellige week van met veel lezen en gezelligheid. 

Veel plezier allemaal. 

Donderdag 06 oktober 2022

Nieuwsoverzicht
© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden