Onze visie

Op onze school leren  de leerlingen : 
zelfstandig kennis en ervaring op te doen,
omgaan met eigen verantwoordelijkheid en te vertrouwen op eigen kracht.

 

Iedere  leerling  heeft het recht  om zichzelf te ontwikkelen tot een volwassene die zelfstandig  kan denken en handelen.

Hiervoor is nodig dat leerlingen  leren hoe je informatie verzamelt, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je verantwoorde keuzes maakt.
Om later als volwassene respectvol met elkaar  om te kunnen gaan, is  leren samenwerken met elkaar en luisteren naar elkaar noodzakelijk.
Ook leren de leerlingen  respect  te hebben voor elkaar.

Om de effectieve leertijd zo goed mogelijk te benutten werken we  zoveel mogelijk met het DIM.(Directe instructie model) Wij kijken naar de onderwijsbehoeften van ieder kind om zo onderwijs op maat  te kunnen bieden. Er wordt gewerkt met combinatiegroepen.

 

Ons doel is:  Samen met de ouders elke  leerling  binnen zijn mogelijkheden zo hoog mogelijke resultaten te laten behalen.

We willen de leerlingen stimuleren in hun cognitieve, sociale, culturele, lichamelijke, emotionele,  creatieve, en persoonlijkheidsontwikkeling. We willen een toegankelijke school zijn waarin met  wederzijds respect en openheid met ouders overleg gevoerd wordt.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden