De School

 Wij zijn een openbare school voor primair onderwijs.

de Dreske 1

 

 

    Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, 
    ouders en personeel met een verschillende levensbeschouwelijke, 
    culturele en sociaal-economische achtergrond. 
    Het openbaar onderwijs kent een aantal, 
    veelal in de onderwijswetten verankerde, kenmerken. 

Een openbare school kenmerkt zich door:
-  algemene toegankelijkheid; 
-  het niet discrimineren van personeel, leerlingen en ouders op grond van godsdienst, levensbeschouwing, 
   politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of op welke grond dan ook;
-  principiële gelijkwaardigheid van opvatting. Dit is een belangrijke voorwaarde om discriminatie te voorkomen en emancipatie te  bevorderen;
-  goed geregelde medezeggenschap voor ouders, leerlingen, en personeel.
-  het geven van gelegenheid om godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs te (doen)     verzorgen daar waar ouders dit wensen;
-  de garantie dat leerlingen die niet terecht kunnen op een school van hun richting, toegelaten  worden op de openbare school.

M.i.v. 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs ingevoerd.
Een informatiefilmpje ( 3 minuten) kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden