Schoolgids

Schoolgids 2018-2019

Deze schoolgids geeft u alle belangrijke informatie over De Dreske in Roswinkel. 
Deze gids is dus handig om te bewaren. Natuurlijk krijgt u ook actuelere informatie, die krijgt u dan regelmatig via onze 'Nieuwsbrief’. 
In deze nieuwsbrief komen allerlei zaken aan bod: ditjes en datjes ut de groepen, sportdagen, verjaardagen, vrije dagen i.v.m. studiedagen van de leerkrachten enz. De Dreske heeft een respectabele geschiedenis opgebouwd in het dorp Roswinkel, en beide zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, een samenwerking die wij zeker in stand willen houden. Wat er nu zo bijzonder of zo gewoon is aan onze school kunt u lezen in deze schoolgids. Bent u geïnteresseerd in onze school? U bent van harte welkom om eens te komen voor een nadere kennismaking. Wij zullen u met plezier rondleiden door onze school. Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met het hele team. Ik hoop dat we er in geslaagd zijn om u, als ouder of geïnteresseerde, op een heldere en zinvolle wijze kennis te laten maken met onze school.
Jantje Nieboer, locatiedirecteur

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden