Onze missie

Onze missie is het afgelopen schooljaar, door het nieuwe team, opnieuw geformuleerd. Deels is dit gebaseerd op “Wereldtijd”, de visie van onze werkgever en deels op inzichten en overtuigingen van het team.
De leerlingen die nu de school bevolken, zullen meer dan ooit wereldburgers worden. Internet zorgt ervoor dat de wereld open staat, het biedt ongekende mogelijkheden. En met de snelheid waarmee de veranderingen op ons pad komen, kunnen we met geen mogelijkheid voorspellen hoe die wereld er over een paar jaar uitziet, laat staan hoe die is geworden op het moment dat onze kinderen de arbeidsmarkt opgaan.
Toch willen wij, met de kennis en kunde die we nu hebben, hen zo goed mogelijk voorbereiden op die toekomst, met andere inzichten en vaardigheden dan die we zelf vroeger hebben meegekregen. Dit noemen we 21 century skills. 21e eeuwse vaardigheden: Kansen en mogelijkheden benutten, gebruik maken van je kwaliteiten, samen met anderen, gebruik makend van de wereldwijde mogelijkheden, wie ben je en wat kun je? Hoe sta je in communicatie met anderen, wat zijn je ICT-vaardigheden/hoe mediawijs ben je, hoe zie je je toekomst, hoe denk je je doelen te bereiken, op welke wijze leer je en daag je jezelf uit (leiderschap)?
Om aan de slag te kunnen met 21e eeuwse vaardigheden zullen wij als school aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.                                                   
-Leerlingen moeten de kans krijgen hun kwaliteiten en talenten te ontdekken, er mee te werken en ze verder uit te bouwen.                                                                  
-Leerlingen leren een onderzoekende leerhouding te ontwikkelen: wat wil ik leren, hoe bereik ik mijn doelen en wat ga ik doen met de opgedane kennis?     
-Leerlingen gaan in de communicatie het belang van samenwerken en gebruikmaken van elkaars kwaliteiten leren, dus leren communiceren, leren samenwerken, leren van en met elkaar, wereldwijd leren.                                                            
-Leerlingen leren kritisch, creatief en analytisch te denken, dit zorgt voor zelfinzicht en motivatie, hoe leer ik, waarom leer ik en waarom leer ik zo, wat kan ik met deze leervoorkeur nog meer bereiken?        
Deze 21e -eeuwse vaardigheden vragen veel van een team: de leerkrachten zullen een zelflerend en zelfsturend team moeten gaan vormen, van en met elkaar leren, blijven leren, blijven communiceren met elkaar. Ook worden er van ons ICT-vaardigheden gevraagd en een grote inzet om hierin met en van elkaar (team en leerlingen) te leren(persoonlijk leiderschap). Invliegen van externe expertise wordt steeds belangrijker: de wereld wordt steeds complexer en gebruik makend van ieders kwaliteiten geven we leerlingen de kans om kennis te nemen van een breed scala aan leermomenten en vaardigheden.                                                                  
De leerkrachten worden meer en meer begeleider, hoewel er nog steeds les gegeven moet worden in de vakken lezen en rekenen; we blijven oog houden voor SLO-doelen. Hierbij hechten wij waarde aan afspraken en eenduidigheid in werkvormen en afspraken (SCL, bijv.) Belangrijk is een uitdagende leeromgeving en in ons geval een taalrijke omgeving.
Samenwerking met ouders/leerlingen: Actief en ondersteunend, breed gedragen in voor-, brede- en naschools activiteiten. School en ouders werken samen aan de best mogelijke ontwikkeling van het kind.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden